Ιστοσελίδα τού Pierre-Alexandre Bliman

Ερευνητής στό INRIA

Σπουδές

Γεννήθηκα τό 1964. Τέλειωσα την Ecole Polytechnique τό 1986 (Promotion X83), τήν Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées τό 1988, και πήρα το διδακτορικό μου στον τομέα "Μαθηματικά και Αυτοματισμός" τού Πανεπιστημίου Paris IX-Dauphine, με διευθυντή σπουδών τόν Michel Sorine, στίς 5 Μάρτη του 1990. Κρίθηκα τελικά ικανός νά διευθύνω διδακτορικά ("Habilitation à diriger des recherches") από τό Πανεπιστήμιο Paris XI-Orsay στίς 21 Νοέμβρη τού 2005.

Από τό 1991, είμαι ερευνητής (Chargé de recherche) στό Εθνικό Κέντρο Ερευνών στήν Πληροφορική και Αυτοματική (INRIA) στήν ομάδα Sosso2.

Μπορείτε νά βρείτε λεπτομερές βιογραφικό, μέ πλήρη κατάλογο τών δημοσιεύσεών μου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε εδώ γιά τήν ίδια λίστα, μέ downloadable files.

Ερευνα

Τά ενδιαφέροντά μου μέχρι τώρα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

  • Μοντελοποίηση και έλεγχος συστημάτων με υστέρηση, και ιδιαίτερα τριβή.
  • Ποιοτική συμπεριφορά καποιων μη-γραμμικών συστημάτων ελέγχου, και ιδιαίτερα προβλήματα ύπαρξης εξαναγκασμένων και μη εξαναγκασμένων περιοδικών λύσεων.
  • Σταθερότητα και αποδοτικότητα συστημάτων καθυστέρησης.
  • Ευρωστία παραμετρικών αβεβαιοτήτων,
  • Σταθερότητα συστημάτων πολλαπλών παραγόντων.
Last update: 15 septembre, 2006 9:53